Published On: Per, May 21st, 2015

2015 V.Ardzınba Yılı

Share This
Tags

Genel Başkanımız Sayın R.Cengiz Koç Aşba 14 Mayıs 2015 Günü Abhazya’da düzenlenen Ardzınba Yılı Etkinlikleri çerçevesinde 1.Cumhurbaşkanımızın 70.Doğum Günü nedeniyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşma metnidir.

Sevgili Kardeşlerim;

Saygı değer büyüğümüz, genç cumhuriyetimizin kurucu önderi ve 1.Cumhurbaşkanımız Vladislav Arzınba’nın 70.Doğum Yılı-Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. O’na,dava arkadaşlarına, yaşamlarını ve uzuvlarını bu davaya adamış tüm kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki; onlar bizleri görüyor ve duyuyorlar, onlar buradalar, yaşıyorlar. Dünya var oldukça Abhazya ile birlikte onlar da var olacak.

Değerli Kardeşlerim;

Bildiğiniz üzere, bundan tam bir hafta sonra, 21 Mayıs’ta, 19.Yüzyılın en büyük trajedilerinden birini yaşamış olan halkımız bu trajedinin 151.yılını anacak. Tarihleri trajedi ve savaşlarla anılan biz Kafkas Halkları, her şeye rağmen, bugün, varlığımızı sürdürebiliyorsak, bağımsız bir cumhuriyete, asla vazgeçilemeyecek kazanımlara sahipsek, bunun değerini bildiğimizdendir diye düşünüyorum. Geçmişte yaşanan acılar her ne nedenle olursa olsun, asla unutmadan geleceğe yürümeli, geleceği, bugünün dünya gerçeklerini göz önünde bulundurarak inşa etmeliyiz. Geçmiş acılar, trajediler, unutulmamalı, nedenleri ve sonuçları araştırılmalı, bir daha yaşanmaması için dersler çıkarılmalıdır. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Tarihi gerçek değeriyle anlamamız, ondan çıkaracağımız doğru derslerle mümkündür.

Değerli Kardeşlerim;

İşte tam da bu bilinç, kararlılık ve özveriyle biz, Türkiye’deki kardeşleriniz, 2010 yılı Şubat ayında, yaklaşık bir yıl süren hazırlık ve danışma çalışmaları sonucunda Abhaz Dernekleri Federasyonu’nu kurma onuruna ulaştık. Onur diyorum Çünkü; 145 yıl kendi vatanı dışında,diasporada yaşamak zorunda kalan toplumumuz ilk defa böyle kapsamlı bir örgütlenmeyle bir araya geliyordu. Bunun bir parçası olmak insana onur verir, gurur verir. Ancak bu bir amaç değil, amaca ulaşmanın bir aracı olabilir sadece. Asıl amaç; Anavatanımızı her platformda desteklemek, aradan geçen uzun zaman süreci içerisinde varlığımızı koruma yolunda gösterdiğimiz başarıyı daha ileriye taşıyabilmek, olmazsa olmaz dilimizi, kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarabilmek olmalıdır.Bu arada her ne kadar aynı dili konuşuyor olsak da;elimizde olmayan nedenlerle aramızda oluşan ‘’mantalite’’farkını en aza indirerek, ortak kültürümüzü ebediyen yaşatmak, dünya var oldukça  sürdürebilmeyi sağlamak olmalıdır.Bunu yaparken de en büyük dayanağımız ve güvencemiz yegane varlığımız Abhazya Cumhuriyeti,Abhaz halkı ve samimi kadim kardeşlerimiz,dostlarımızdır.Bu inanç ve azimle yola çıkan Abhaz Dernekleri Federasyonumuz yasal zorunluluk olan 5 Dernekle kurulmuş, bugün üye dernek sayısı 12’ye ulaşmış, çok uzak olmayan bir süreçte de 20’li sayılara ulaşacak çalışmalarını sürdürmektedir. Federasyonumuz hiçbir şekilde,kardeş halklarımızın örgütlenmelerinin bir alternatifi, karşı saflarında yer alan bir örgütlenme olarak ortaya çıkmamış, aksine ilişkilerin kurumsal düzeyde, daha düzeyli,birbirini asimile etmeyen, saygılı bir biçimde sürdürülebilmesinin aracı olarak ortaya çıkmıştır. Fakat maalesef birlikte yola çıktığımız bazı kardeşlerimiz Federasyonun kontrolünü ele alamadıklarını görünce hemen karşısına geçmiş ve onu başarısız kılmak, ortadan kaldırmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek, asılsız, insafsız ağır ithamlarda bulunmuşlar, halen de bu faaliyetlerini ne yazık ki sürdürmeye devam etmektedirler. Bu davranış biçimine ne yazık ki çok değer verdiğimiz tarihsel kardeşlerimizin sivil toplum örgütlerinin bazıları da bu olumsuz tavra iştirak etmişlerdir.Sevindirici olan taraf,tüm bu girişimlere rağmen federasyonumuz daha da güçlenmiş,geçen 6 yıllık süre içerisinde büyümesine ve güçlenmesine devam ederek bu günlere ulaşmıştır.Bu süreç hızlanarak,güçlenerek devam edecek,diasporadaki tüm Abhazları kapsayana dek devam edecektir.Bizler hiçbir şekilde kardeşlerimiz ve anavatanımız için bir tehdit unsuru olmayacağız,aksine hem kardeşlerimiz hem anavatanımız için bir güvence,bir dayanak,destek unsuru olacağız.Bu bağlamda anavatanımızı tanıyan,destekleyen,dost ülkelerle olan hassas ilişkilerimizi yanlış yorumlayan,değerlendiren anlayış ve yaklaşımlar bilmelidirler ki;bizim bu yaklaşımımızın yegane nedeni,biricik varlığımız anavatanımızın izlediği politikalara ve halkımızın çıkarlarına ters düşmemektir.Yapıcı eleştiriye,diyaloga her zaman açık olan federasyonumuz,bu güne kadar yaptığı iyi niyetli çağrılara ne yazık ki,olumlu bir yanıt alamamıştır.Bugün az sayıda da olsa karşılaştığımız ve bizi üzüntüye sevk eden,’’Benim dedem Abaza idi,benim babam Abaza idi’’söylemlerinin gelecekte artmasının vebali,bu örgütlenmenin önem ve gerekliliğini anlayamamış olan ‘’Kardeşlerimizin’’ olacaktır.

Bugün ciddi bedeller ödeyerek elde edilen kazanımları yarınlara,gelecek kuşaklara aktarabilmenin bilinci ve zorunluluğu ile hareket etme zamanıdır.Unutmayalım ki;kadim kardeşlerimiz Wubıhların dillerini kaybederek kaybolma noktasına gelmelerinin vebali omuzlarımızdadır.Bizler tarihe mal olmuş düşmanlıkları yaşatmaya,sürdürmeye çalışarak bir yere varamayız.Eğer geçmiş düşmanlıkları ve haksızlıkları ön planda tutan uluslardan oluşan bir dünyada yaşıyor olsaydık,hiçbir ulus bir diğerinin yüzüne bakıyor olamazdı.

Kardeşlerim,

Sorunlarımız var,biz sorunların ne olduğunu ve kaynağını biliyoruz.Burada gördüğünüz kardeşleriniz bir aysbergin görünen kısmıdır.Biliyoruz ki;tüm iyi niyetli kardeşlerimiz bizimle birlikte,biz de bunun bilinciyle hareket ediyoruz.Bugün Türkiye’nin değişik bölgelerinden federasyonumuza telefonlar ediliyor.Daha önce duymadığımız şehirlerden,daha önce duymadığımız Abhaz köylerinin varlığını bildiriyorlar bize.Bu da bize doğru yolda olduğumuzu,doğru işler yaptığımızı,kuruluş amacımıza uygun sonuçların ortaya çıktığını gösteriyor.Tanınmak önemlidir bir devlet için ancak bilinir olmak,kim olduğunun bilinmesini sağlamak,kendi halkının yok olmasının önüne geçmekte bir o kadar önem arz etmektedir.Değer verdiğimiz kardeşlerimizden bazıları;’’Abhaz Federasyonunun kuruluşunun en fazla Gürcistan’a yaradığı’’gibi bizi gerçekten üzen ve yanlış referanslara ulaşmalarına yol açan bir düşünceye sahipseler de,bu yanlışlarından en kısa sürede dönecekleri umudunu halen taşıyoruz.Bu tür yanlış ve sakat anlayış, yaklaşımların süreç içerisinde düzeleceğini umut etmekle birlikte,çok fazla zamanımızın kalmadığının da bilinmesini,görülmesini arzu ediyoruz.Diyaloga,işbirliğine her zaman hazırız.Durulması gereken noktanın neresi olduğunu bildiğimize inanın.Kişiler gelir,geçer.Aslolan kurumların varlığı,sürekliliği,kazanımların elden gitmeden fark edilmesinin sağlanmasıdır.Kişisel egolar,kişisel zenginlik,tatmin duygusu hiçbir zaman toplumsal,ulusal çıkarların önüne geçmemelidir.Bu noktada tarih bize unutulmaz örnekler,dersler sunmaktadır.Türkiye’deki Abhazların örgütlenmesi,aidiyet duygusunun güçlenmesi,yok olmanın önüne geçilmesi,asimilasyonun korkunç baskısının önlenmesi gibi zor görevler bizleri bekliyor.Bunun yanında Dünyadaki tüm Abazaların yegane örgütü DAAB nin varlığı da çok önem arz etmektedir.Geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı,DAAB olması gerektiği noktaya,olması gerektiği şekilde getirilmelidir.Bu coğrafyada ilkeli,birbirini anlayan,destekleyen kadim kardeşlik ilişkileri diasporada da hayat bulmalı,ilişkiler bugünün gerektirdiği düzeye çıkarılmalıdır.Kompleksler,geçmişin sendromları ilişkilerimize zarar vermemelidir.Bakış açılarımızı değiştirebilmeli,geleceğe yönelik projeksiyonlara çevirebilmeliyiz.

Değerli Kardeşlerim,

Her şeye rağmen tüm kazanımlarımızı,değerlerimizi,dilimizi,kültürümüzü bugünlere ulaştırmayı başarabilen bizler;tarihimizden,değerli önderimiz Vladislav Arzınba başta olmak üzere,yazarlarımızdan,şairlerimizden,siyasi önderlerimizden,bu ülke için canlarını vermiş,kanlarını akıtmış tüm kardeşlerimizden ve sağduyulu halkımızdan aldığımız ilhamla,dünya var oldukça dünya uluslar ailesinin, tanınmış değerli bir üyesi olacağımıza gönülden inanıyoruz.Tüm dünya ulusları tarafından tanınmış bir Abhazya Cumhuriyeti en büyük dileğimiz,bunun için özveriyle, canla-başla çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmak sadece silahla yapılan bir eylem değildir.Bizler daha dün birbirinden ayrılmış gibi birbirini kabul eden,birbirini anlayan, aynı dili ve değerleri paylaştığımız kardeşlerimiz ve anavatanımız için son nefesimize kadar savaşımımızı sürdüreceğiz.Bilinmelidir ki;Abhazsız bir Abhazya hayali kuranlar varsa önerimiz, bu hayallerinden hemen vazgeçmeleridir,onlar için çok geç olmadan.

Değerli Kardeşlerim,

Bu inanç ve kararlılıkla,temsil ettiğim kurumlar ve halk adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

‘’ Tanrı tüm dünya uluslarına sağlık,  esenlik ve güzellikler versin, bu arada biz Abhazları da unutmasın’’

 

R.Cengiz Koç(Aşba)

Abhaz Dernekleri Federasyonu

Genel Başkan

About the Author

Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz Copyright 2014 Bu site KadyaSoftware alt yapısı ile yapılmıştır.