Published On: Cum, Tem 29th, 2016

İleriye Gidebilmek İçin Geriye De Bakmak Gerekir

Share This
Tags

001 (2)Cambul İNCGİYA

Tarihçi, Ömer Beyguaa Diaspora Tarihi Müzesi müdürü.

Geriye Dönüş Devlet Komitesinin  himayesi altında bulunan Ömer Beyguaa Diaspora Tarihi Müzesi’nin açılışının üzerinden üç yıl geçmiş bulunuyor. Müzenin süreci bile başlı başına tarihi bir olay olduğundan burada kısaca da olsa değinmek gerekir düşüncesindeyim.

1990’lı yılların başında İstanbul’da yaşamakta olan  Abhaz araştırmacısı ve şair Ömer Beyguaa’nın çalışmaları ile araştırma yaptığı kaynakların Abhazya’ya getirilmesi konusunda bir organizasyon yapılmış, bu çalışmaların incelenmesi ve yararlanılması dışında çevirilerinin yapılarak basımı kararlaştırılmıştı. Dirmit Guliya Abhaz Araştırmaları Enstitüsü, dönemin Abhazya Yüksek Sovyet’i Başkanı Vladislav Ardzınba tarafından bu konuda resmen görevlendirilmişti, hatta Abhazya’ya yerleşmesi öngörülerek Ömer Beyguaa için Sohum’da bir daire düzenlenmiş, Ömer Beyguaa ve eşi Şayan hanım yola çıkmak için gerekli hazırlıklara bile başlamışlardı. Ancak ne yazık ki hemen ardından başlayan savaş süreci buna fırsat tanımadı.

Savaş sonrası Ömer Beyguaa’ya tahsis edilen dairenin an azından bir kültür merkezi olarak hizmet vermesi önerisi gündeme geldi. 2012 yılında kendisinin vefatı da göz önüne alınarak Abhazya Bakanlar Kurulu kararı ile bahse konu apartman dairesi «Ömer Beyguaa Diaspora Tarihi Müzesi»  olarak ilan edildi. Başından beri bu kararın alınmasına sıcak bakan Geriye Dönüş Devlet Komitesinin de katkılarıyla kısa süre içerisinde çeşitli materyaller, resimler, haritalar, belgeler ve mektuplarla müzenin oluşumuna ilk adımlar atılmış oldu. Müze bugün için dört ayrı oda halinde ziyarete açık bulunuyor.

Birinci oda (büyük salon): Bu salonda XV. Yüzyıldan XX. Yüzyıla kadar olan dönemlere ait materyaller sergileniyor. Memlûk Sultanlarının portreleri,   XVII,   XVIII ve XIX. Yüzyıllara ait haritalar ve savaşçı resimleri, XIX. Yüzyılda yabancı seyyahların eserlerinde yer verdikleri Abhazya ve Abhazyalılara ait resimler. Yine XIX. Yüzyıla ait Abhaz bayrakları ve Ömer Beyguaa’ya ait çeşitli eserler salonda sergileniyor. Salonda ayrıca XIX. Yüzyılda yaşanan sürgün sonrası Abhazya’nın etnik yapısını ortaya koyan dokümanlar bulunuyor. Bu odada Nestor Lakoba’nın Türkiye ziyareti ile ilgili fotoğraflar da bulunuyor. Sovyetler döneminde Makedonya’da yaşayan Abhazların Abhazya yöneticilerine yazdıkları mektuplar ve 700 kişilik bir grubun anavatanlarına geri dönmek için yazdıkları başvuruları da burada sergileniyor. Ne yazık ki bu başvuru, malum nedenlerden ötürü sonuçlandırılamadı. Yine bu sürece ait olarak Apsnı Qapş gazetesinde Abhaz aydınlarınca yayınlanan yazılar da sergilenen materyaller arasında bulunuyor. Kısa bir süre önce Ömer Beyguaa’nın kişisel arşivinde bulunan ve ilk Abhaz haritacısı Mihail Çaçba tarafından 1912 yılında Abhazca olarak hazırlanan Abhazya haritası da aynı salonda yer alıyor.

İkinci oda: Abhaz, Ubıkh ve Adigelerden diasporanın önde gelen şahsiyetlerine ait resimler, çeşitli gazeteler, dergiler, kitaplar ve XIX. Yüzyıla ait bir çok resim bu odada sergileniyor.

Üçüncü oda: Bu oda, müzeye adını veren folklorist, tarihçi, dilbilimci ve şair Ömer Beyguaa’ya ait eserleri barındırıyor. Ömer Beyguaa’nın eserleri, resimleri, kullandığı çeşitli araç ve gereçler, Abhaz kıyafeti, 1975 yılında Abhazya’ya geldiğinde kendisine verilen hediyeler, mektuplar, onun hakkında yazılanlar, kendi şiirlerinin de içinde yer aldığı «Abhaz Şiirleri Antolojisi» gibi çok sayıda materyal bu odada ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca kendisine Türkiye’de verilen ödüllerle Abhazya devletinin en yüksek nişanı olan 1.dereceden «Akhidz-Apşa» nişanı da bu oda da yer alıyor.

Dördüncü oda: Bu odada 1992 yılından günümüze kadar olan döneme ait materyaller sergileniyor. Bunlar arasında çeşitli mektuplar, dergiler, Abhazya kurucu cumhurbaşkanı Valdislav Ardzınba ve ikinci cumhurbaşkanı Sergey Bagapş’ın Türkiye ziyaretleri ile ilgili resimler, çeşitli tarihi kitaplar ve Abhazya bağımsızlık savaşında diasporadan cepheye koşanlar arasından şehit düşenlerin fotoğrafları da bulunuyor. Odanın bir köşesinde ise «Apsadgiıl agueysıbjı» gazetesinin tüm sayıları da ziyaretçiler için sergileniyor.

Şimdilik müzede 2000 kadar materyal sergileniyor ve bu materyaller müzeyi ziyaret eden misafirler, öğrenciler ve tarih severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ayrıca bu kültür yuvasında zaman zaman çeşitli kültürel etkinliklerde düzenleniyor.

Ömer Beyguaa Diaspora Tarihi Müzesi, haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Son söz olarak herkese şunu söylemek isterim, ziyaretleriniz bizleri her zaman son derece mutlu ediyor, bu yüzden lütfen bizleri ziyaret etmeyi unutmayın.

About the Author

Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz Copyright 2014 Bu site KadyaSoftware alt yapısı ile yapılmıştır.