Published On: Cum, Nis 21st, 2017

Share This
Tags

Sayın Abhaz Dernekleri Federasyonu Delegesi

Tarih      :  21.04.2017

Sayı     :  21042017 / 188

Konu   :  Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

 

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSUDUR

Tüzüğümüz dernekler masasınca kabul edilmiş olup, usul olarak aşağıda belirtilen konulardaki ibarelerin çıkartılması için (son iki madde ilk tüzüğe ait) 1 ay içerisinde genel kurul yapıp düzeltilmesi istenmiştir.

İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 19.04.2017 tebliğ tarihli tüzük değişikliği yazısına istinaden, 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan olağanüstü tüzük değişikliği ile ilgili kongrede, tüzük maddelerinde değişiklikler yapılmış yapılan bu değişiklikler ile ilgili aşağıda belirtilen konularda gündem oluşturularak yeniden olağanüstü tüzük değişikliği kongresi yapılmasına, ilk toplantının 7 mayıs 2017 Pazar günü Abhaz Dernekleri Federasyon merkezi Bahariye Caddesi, Sakızgülü Sokak 21/3 Kadıköy/İstanbul adresinde saat 13:00’de, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının Abhaz Dernekleri Federasyon merkezi Bahariye Caddesi, Sakızgülü Sokak 21/3 Kadıköy/İstanbul adresinde 14 mayıs 2017 günü saat 13:00’de çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Tüzüğün 4/b, 15/g ve 22. maddelerinde yazılı olan “şube” ibaresinin tüzük metninden çıkartılmasına,
  2. Tüzüğün 19/c ve 20/d maddelerinde geçen “geçici çıkarma” ibarelerin tüzük metninden çıkartılmasına,
  3. Tüzüğün 2/a maddesinde yer alan “doğal delege (doğal ve kayıtlı)” ibaresinin tüzük metninden çıkartılmasına,
  4. Tüzüğün 32. Maddesinde geçen “Yazılı bildirimi izleyen on beş (15)gün içeresinde tüzük yerel bir gazetede ilan edilir. İlan tarihinden” İbaresinin çıkartılmasına, yerine “Derneğe yazılı olarak bildirilmesinden” ibaresinin eklenmesine

Abhaz Dernekleri Federasyonu

About the Author

Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz Copyright 2014 Bu site KadyaSoftware alt yapısı ile yapılmıştır.