Ekonomi

Posted By abhazfed On Pazar, Ocak 5th, 2014 With 0 Comments

ekonomi

Abhazya’nın başlıca gelir kaynağı Turizmdir. Abhazya tam anlamı ile bir turizm cennetidir. Doğal güzelliği sayesinde ülkeye yurt dışından yılda yaklaşık birbuçuk milyon turist çekmektedir. Tarihte de en eski İpek Yolunun denize açılan kapısı olan Abhazya, zengin kömür havzasına ve değerli mermer yataklarına sahiptir. Tkuarçal bölgesinde büyük kömür işletmeleri vardır ve özellikle Türkiyeye ihracat yapılmaktadır.

Abhazya’daki ağaç çeşitliği nedeniyle bu zamana kadar önemli bir gelir kaynağı olan ağaç ürünleri sektörü, son zamanlarda ormanların koruma altına alınmasıyla askıya alınmıştır. Soveyteler Birliği döneminde Turizm haricinde Narenciye, Bağcılık, Tütün, Çay ve Bal Abhaz Ekonomisinde önemli yer tutmaktaydı ancak günümüzde Tütün ekimi durmuş, Çay ekimi de çok azalmıştır. Bunların yerine Abhazya şarapçılıkta önemli atılımlar yapmıştır.

2014’te yapılacak Soçi Olimpiyatlarına hazırlık olarak yapılmakta olan yatırımlar ve Projeler de Abhazya’ya ek gelir sağlayacaktır.

Vergilendirme

Abhazya Cumhuriyetinde Federal ve Yerel Vergiler uygulanmaktadır. Günümüzdeki ana Vergi Kalemleri :

Kurumlar Vergisi: %18, Gelir Vergisi: %10, K.D.V.: %10, Sosyal Vergi: %21

Bunların haricinde de Federal ve Yerel Hükümet muhtelif vergiler almaktadır. Ancak Abhazya’da $20,000 ‘den fazla yatırım yapan yabancı uyruklular önemli vergi muafiyetleri almaktadırlar.

Yatırımlar

Abhazya Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yabancı işletmelere vergilendirme alanında ayrıcalıklar tanınmıştır. Yabancı Sermaye Kanununa göre Abhazya Cumhuriyetindeki en az %30’u yabancı sermayeden oluşan işletmelerin vergi ayrıcalıkları aşağıdadır:

A. 250.000 – 500.000 ABD Doları yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 25 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar.

B. 500.000 – 1.000.000 ABD Doları yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 50 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar.

C. 1.000.000 ABD Doları ve üzerindeki yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 100 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar

Ayrıca, yabancı kaynaklı yatırımlar Abhazya Cumhuriyeti’nde aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi durumunda gelir vergisinden muaf tutulur:

1. Tarım ürünlerin üretimi, işlenmesi ve saklanması. 2. Engellilere yönelik teknik araçların üretimi. 3. Endüstriyel, konut ve çevresel yapıların inşası. 4. Küçük çaplı hidroelektrik santrallerinin yenilenmesi ve diğer alternatif enerji ürüten tesislerin inşası.

Abhazya Cumhuriyetinde vatandaşların işbirliği anlaşması kapsamında ödedikleri gelir vergisinin gelir üzerindeki oranı %10, iş faaliyetlerinde ise %15’tir. İşletmelerin, kuruluşların ve yabacı tüzel kişilerin net karlarından alınan vergi oranı %18’dir. Diğer faaliyet gösteren kurumlar için vergi oranları : Bankacılık %25, Sigortacılık %20, Aracılık İşlemleri %25’tir. Yabancı tüzel kişilerin ödedikleri gelir vergisi yabancı sermaye işletmelerin hissesi üzerinden %15’lik oran kullanılarak elde edilen kar payından hesaplanır. Katma Değer Vergisi %10’dur.

Orman, metal ve inşaat malzemeleri haricindeki ürünlerin ihracatı özel ve katma değer vergilerinden muaftır. Toprak vergisi her yıl Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından, Abhazya Cumhuriyeti Toprak İçin Ödemeler Kanununa göre belirlenmektedir. Ödeme oranları değişik faaliyetlere ve yerlere göre değişmektedir. Toprak ilişkilerini denetleyen Vatandaşlık Kanunu’nun 1. maddesinin 17. fıkrası ile Abhazya Cumhuriyeti Arazi Kanununa göre Abhazya Cumhuriyeti’ndeki tüm toprak devlete aittir. Gerçek ve tüzel kişiler arazilerin kullanma hakkına sahiptir (kiralama yoluyla). Arazilerin alım-satımı, bağışı ve rehini kesinlikle yasaktır.

Abhazya’ya getirilecek üretime dayalı her türlü makine, araç- gereç ve hammadde tüm gümrük ödemelerinden muaftır. Bunların dışında ödenen Gümrük Vergisi %2’dir. Gümrük Vergisi oranı gümrük değerinin % 1’idir.

Abhazya Cumhuriyeti’nde yatırımı cazip kılan faktörlerden biri de elektrik maliyetlerinin ucuz olmasıdır. Ticari kuruluşlar 1kwt için 55 kapik öder, bu da yaklaşık 3 kuruş’a gelmektedir.

Para

Abhazya para birimi olarak Rus rublesini kullanmaktadır. Ancak, ayrıca Abhazya Merkez Bankası tarafından 26.09.2008 tarihindan itibaren tedavüle çıkartılan Abhazya para birimi “APSAR” hatıra para serisinde, 3 altın, 14 gümüş olmak üzere toplam 17 çeşit madeni para bulunmaktadır. Bunlardan (aşağıda) 7 adedi Abhazyanın Tarihi Şahsiyetleri. 2 adedi 1992-1993 Savaşı anısına. 7 adedi Abhazyanın Katedrallerine. 1 adedi de Nart destanına atfen basılmıştır. Paraların kodu, metal cinsi, saflık oranı, ağırlık ve ebatları aşağıdadır. Paralar Abhazyadaki Bankalardan temin edilebilir.

Bankacılık

İlarion Argun Abhazya Milli  Bankası YKB.

“Abhazya Bankası” Devlet Başkanı emri ile 11.02.1995 tarihinde Abhazya Cumhuriyetinin Merkez Bankası görevini ifa etmek üzere kurulmuştur. Milli Banka, aynı yıl “Nakit Uzlaştırma Merkezi”ni kurdu. Mevduat Bankacılığı sistemi ise 1998’te kuruldu. Bankacılık 01.01.1999’den itibaren yeni yasalarla bimodal bir sisteme geçerek «Abhazya Cumhuriyeti Milli Bankası (Bank Abhazya)» ve «Bankalar ve Bankacılık» olarak çıkan düzenlemeler ile modern standartlara kavuşturuldu ve bu şekilde kredi kurumlarının faaliyetleri düzenlendi. 1991-2010 arasında 23 kredi kurumuna lisans verildi ve bunların 8 adedinin lisansı iptal edildi, Günümüzde 15 özel Banka faaliyettedir.

1. BANK OF ABKHAZIA Национальный банк РА) Leon Av. 14, Sokhum, 384900, BIC 224100000 Tel.+7 840 229 7623 Fax 7622, Email: info@a.nb-ra.org

2. The Commercial Bank “Sukhum Bank” ООО КБ «Сухум-Банк» Leon Prospect St.31а Sukhum, 384900, Tel.+7 840 226 1281, Fax 3545

3. Commercial Bank “Garant Bank” ООО КБ «Гарант-Банк» Pushkin St. 21 Sukhum, 384900, Tel.+7 840 226 2446, 2718, Fax 2446

4. Commercial Bank “Agrarian Bank” ООО КБ «Аграрный-Банк» Chanba St. 3 Gudauta, 384850, Tel.+7 840 245 6053, 7256, 7257

5. The Ochamchira Commercial Bank РНКО “Очамчыра” B.Shinkuba St.63 Ochamchyra, 384820, Tel.+7 840 252 2052, 2054

6. Commercial Bank “Bank Prestige” ООО КБ «Банк-Престиж» Ploshad Konstitsui 37, Gulrypsh, 384960, Tel.+7 840 275 5012, Fax 5316

7. Company Limited Commercial Bank “Gagra-Bank” ООО КБ «Гагра-Банк» Demerjipa St. 28-а Gagra, 384870, Tel.+7 840 234 4130, Fax 4157

8. CB “Black Sea Development Bank” ООО КБ «Черноморский банк развития» Lakoba St. 35, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 229 0105, Fax 3323

9. CNCO «ESHERA» (LLC) РНКО «ЭШЕРА» (ООО) Voinov-Internatsionalistov St. 5, Sukhum,384900, Tel.+7 840 222 6082, 9632

10. Commercial Bank “Leon-Bank” ООО КБ “Леон-Банк” Harazia St. 2, Novy Afon, 384840, Tel.+7 840 245 4025, 8094

11. Commercial Bank “Invest-Bank” Ltd ООО КБ “Инвест-Банк” V.G. Ardzinba St. 45/81, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 226 4204, 5089, 5326

12. Savings Bank of Abkhazia (Sberbank) ОАО Сбербанк Абхазии Ploshad Konstituzii 1, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 229 4338, 4340, Fax 4332

13. Commercial Bank “Universal Bank” ООО КБ «Универсал-банк» Lakoba St. 31, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 226 3360, 1, 4, Fax 223 9915

14. Commercial Bank “Fininvest Bank” ООО КБ «Фининвест Банк» Kogonia St. 29, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 226 1706, 4300, Fax 0111

15. CB “CIBIT-Bank” ООО КБ “КИБИТ-Банк” Leon Prospect St.9, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 229 4176, 4185, Fax 4183

16. The Commercial Bank “Amra-Bank” ООО КБ «Амра-банк»

Lakoba-Konfederatov St.70/27, Sukhum, 384900, Tel.+7 840 223 3332, 3334

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

abhaz abhazfed abhazya abkhaz abkhazia apsni apsuva Bursa Abhaz federasyon karlov
Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz Copyright 2014 Bu site KadyaSoftware alt yapısı ile yapılmıştır.