Bursa Abhaz Kültür Derneği Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Bursa Abhaz Kültür Derneği Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Bursa Abhaz Kültür Derneği 5. Olağan Kongresi, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde, 30.12.2018 tarihinde gerçekleşti. Divan Başkanlığını R.Cengiz Koç  Aşba'ın üstlendiği, Mustafa Doğançay Hapat ve 
Kıvanç Aslan Capra'nın divan üyeliği yaptığı kongrede oluşan yeni yönetim kurulu ve diğer organlar  aşağıdaki gibidir. 

Yönetim Kurulu Asil 

- Namık Eren Atan Butba
- Ezel Akay Akoyba
- Yılmaz Marşan 
- R. Cengiz Koç Aşba 
- Güler Turan Ahbe
- Yasemin Ağırca Kucha
- Ali Pulay Adza
- Engin Asdemir Briskıl
- Mustafa Doğançay Hapat

Denetleme Kurulu

- Namık Turan Kozba
- Okyar His Molla
- Timurhan Açar Kozba

Onur Kurulu 

- Erol Koyal Bıgba 
- Öznur Karabiber Horaa-pha
- Abdülkerim Demiröz Şamba
- Sacit Akay Akoyba
- Asri Sağım Aşharua
- Hicran Koç Aşba
- Cevat Erşen Arzınba
- Sedat Gencer Geçba
- İbrahim Yakşi Agırba
- Serpil Bahar Ersever Naşha
- Nevzat Güngör Arnautipa
- Nevri Sümer Kozba
- Bahadır Biçer Akhusba
- Sami Ağırca Kucba
- Yavuz Erşen Arzınba

Yönetim Kurulu Yedek

- Murat Bir Biripa
- Okan Çınar Bıgba 
- Soner Bediz Bazba
- Tarık Atan Butba
- Nidaş Özdamar 
- Ertan Öztok

Denetleme Kurulu Yedek 

- Cem Marşan 
- Aydemir Can Koç Aşba 
- Volkan Çınar Bıgba  

Görevini Namık Butba'ya teslim eden Sayın Yılmaz Marşan'a, yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Namık Butba ve ekibine üstün başarılar dileriz.