Kuzey Kafkasya STK Yöneticilerini Ağırladık

Kuzey Kafkasya STK Yöneticilerini Ağırladık
Kuzey Kafkasya STK Yöneticilerini Ağırladık

Abhaz Dernekleri Federasyonu'nun daveti üzerine; Abhazya Türkiye Yetkili Temsilcisi Vadim Harazia, Dostluk Kulübü Platformu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu ve Oset Alan Kültür Derneği, Sakarya Kayalar Köyünde bir araya geldi. 
Kuzey Kafkasya Diasporasını temsil eden federasyonlarımızdan ÇerkesFed; Genel Başkan Nusret Baş, Genel Sekreter Yılmaz Dönmez, Erol Karayel ve Vahip Küçükyedek ile temsil edilirken, BirKafFed Genel Başkan Haluk Kutlu tarafından temsil etti. Dostluk Kulübü adına; Başkan Tahir Özben, Gülseren Yüksel ve İbrahim Tavan  toplantıda yer alırken, Oset-Alan Kültür Derneği adına; Zuhal Küçükkaptan ve Kenan Eyidoğan toplantıda hazır bulundu.
Toplantıda Abhaz Dernekleri Federasyonu'nu; Genel Başkan Atanur Akhusba, Genel Sekreter Bülent Ayuzba, Genel Başkan Yardımcıları Mesut Papba ve Mehmet Napşipa, Geri Dönüş Komisyonu Başkan'ı Ercai Bıçkuria ve Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Serdar Papba temsil etti.
Yapılan görüşmenin detayları ve alınan kararlar ortak mutabakat metni olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.